• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Crisisberaad werkgroep Kerststal

Geschreven door Stichting Wel Gement.

wgkerststalcrisisberaad

Dinsdagavond vondt op het terras van Café Ome Toon crisisberaad plaats tussen Stichting Wel Gement en de werkgroep Kerststal. Zoals eerder gemeld heeft de Bieste kerststal schade opgelopen en is het herstellen niet eenvoudig. Gelukkig werd technisch een oplossing gevonden om de stal te repareren. Het enige probleem is nog om fondsen bij elkaar te krijgen om de reparatie ook uit te voeren. 

Wil je helpen om geld voor de reparatie bijeen te brengen, dan kan dat op verschillende manieren:

  • Doneer een bedrag via www.welgement.nl
  • Stem op het kerststal project bij de Rabobank Clubkas Campagne in September. Ben je wel klant van de rabobank, maar nog geen lid, wordt dat dan snel via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-brabant/lidmaatschap/
  • Koop kaarten voor het optreden van de Mannen van Naam op zaterdag 22 September in Cafe Ome Toon. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de kerststal.
  • Kom naar de Wel Gementelteefjesdag (Oranjefonds burendag initiatief) op zondag 23 September in Cafe Ome Toon. De opbrengst van de dag komt ook ten goede aan de reparatie van de kerststal. 
  • Verzin zelf een (ludieke) actie om geld bij elkaar te brengen.  

Alles natuurlijk onder het motto: "Laat kindje Jezus niet in de kou staan!"

Apenkooi Festival 2018 - Vrijwilligersfeest

Geschreven door Stijn Timmermans.

webformaat bramvanoosterhout opt

De uitnodiging voor het vrijwilligersfeest blijkt niet bij al onze vrijwilligers in de mailbox te zijn gekomen. We hopen via dit kanaal toch nog iedereen te bereiken.
Alle vrijwilligers van Apenkooi Festival 2018 zijn van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje op vrijdag 5 oktober vanaf 20:30 uur bij De Biestse Oevers. We hopen iedereen te zien die meegeholpen heeft.

Bestuur Apenkooi Festival

Burgemeester om de tafel met Wel Gement

Geschreven door Lennart de Graaf.

Woensdagmiddag vond in Café Ome Toon een gesprek plaats tussen het bestuur van Stichting Wel Gement en burgemeester Ryan Palmen. Het doel: Samen als stichting en gemeente Biest-Houtakker nog leuker, fijner en mooier maken zowel voor inwoners als voor toeristen.  

welgementburgemeester

"Een fijn en constructief gesprek", zo noemde bestuurslid Mart van Vught het. De stichting had burgemeester Ryan Palmen uitgenodigd om te vertellen over het werk van de stichting en ook een aantal lopende en toekomstige projecten te presenteren waarbij de hulp van de gemeente nodig en soms zelfs urgent is. Burgemeester Palmen was enthousiast en beloofde vanuit de gemeente op veel fronten medewerking. 

Een van de hoofdonderwerpen was het realiseren van een Biest bezoekerscentrum in 't gebint. Niet alleen om toeristen de mogelijkheid te bieden om te genieten van de schitterende natuur in en om Biest-Houtakker (de Gooren, Annanina's rust, de Gemeijnt en het Diessens broek) maar ook om Biestenaren zelf daarvan bewust te maken. Zelf weten we immers vaak ook niet hoe geweldig het kan zijn om daar te wandelen. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat de bezoekers zullen gaan zorgen voor meer bedrijvigheid in café Ome Toon en daarmee meer inkomsten voor de coöperatie en een leukere job voor de vrijwilligers. 
Naast het bezoekerscentrum is ook gesproken over het ontwikkelen van de Biestse natuur (waaronder twee projecten die de toegankelijkheid voor minder validen zoals rolstoelbezitters en scootmobielrijders verbeteren, het planten van 700 nieuwe bomen en het benamen van de Biestse zandpaden met historische waarde), het verfraaien van de dorpskern en het Eekhofplein (waaronder het plaatsen van nostalgische lantaarns en een dorpspomp) en het realiseren van kunstobjecten met cultuurhistorische waarde (beeld van 'de Sus' en beeld gerelateerd aan hertog Jan en Johanna van Brabant). 

Klaar voor het nieuwe seizoen

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

svsos

Dankzij de inzet van vrijwilligers als Ad Sebregts hoeven de SVSOS voetballers geen al te pijnlijke slidings op dorre grasvelden te vrezen. Het terrein van de Stevort ligt er prachtig bij voor het aankomend voetbalseizoen.

We hebben 151 gasten en geen leden online