• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Heb jij al gestemd?

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

We hebben nog tot en met 20 april 18:00 uur om te stemmen op Hilvarenbeek. Zodat onze gemeente de titel 'Wandelgemeente 2018' mag dragen. Gaat het lukken om Bronckhorst voorbij te streven? Stemmen kan via www.tevoetonline.nl (in de rechterkolom zie je een groen vak, waar je kunt stemmen).

Wedstrijd Raboschild 2018

Geschreven door Toine van Balkom.

winnaar raboschild 2018 OLVr BroederschapAfgelopen donderdag 12 april vond de return plaats van de gildewedstrijd tussen de schutters van Sint Sebastiaan Hilvarenbeek en OLVr Broederschap Biest-Houtakker. Er werd met 4 proefpijlen en 25 wedstrijdpijlen gestreden om het zilveren Raboschild. Na een gezellige wedstrijd bleek OLVr Broederschap de meeste punten te hebben uit de twee wedstrijden in Hilvarenbeek en op de Biest. Het Raboschild werd hierop door gildekoning Jan Lemmens van Sint Sebastiaan overgedragen aan onze gildekoning Ad Timmermans.
De gilde is met zijn laatste wedstrijden bezig in de Beekse Handboogcompetitie welke eind mei 2018 afloopt. De gildebroeders en aspirant schutters maken zich weer op voor het schieten op de gildedagen in Hilvarenbeek en Vessem en hun eigen lotschieten dat loopt van mei tot en met oktober.  

Opbrengst collecte Gehandicaptensport 2018

Geschreven door Gehandicaptensport Hilvarenbeek.

Logo Fonds Gehandicaptensport

De collecte Gehandicaptensport waarvoor de gebroeders Jos en Harrie Wilborts afgelopen week op de Biest hebben gecollecteerd heeft maar liefst € 525 opgeleverd. Dat is een zeer fraai resultaat. Dank aan alle gulle gevers in Biest-Houtakker!

Algemene jaarvergadering CV de Pinnekleuvers

Geschreven door CV de Pinnekleuvers.

Logo CV de P 2018 kl

CV de Pinnekleuvers nodigt alle Pinnekleuvers, Pinnekleuverinnekes en andere geïnteresseerden uit voor de algemene jaarvergadering.

Deze zal gehouden worden op woensdag 11 april a.s. bij Ome Toon, aanvang 20.30 uur

Op de agenda staan het financieel verslag, het jaarverslag, bestuursverkiezing en motto 2018! Hopelijk tot ziens op 11 april bij Ome Toon!

We hebben 91 gasten en geen leden online