• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Apenkooi Festival 2018 - Vrijwilligersfeest

Geschreven door Stijn Timmermans.

webformaat bramvanoosterhout opt

De uitnodiging voor het vrijwilligersfeest blijkt niet bij al onze vrijwilligers in de mailbox te zijn gekomen. We hopen via dit kanaal toch nog iedereen te bereiken.
Alle vrijwilligers van Apenkooi Festival 2018 zijn van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje op vrijdag 5 oktober vanaf 20:30 uur bij De Biestse Oevers. We hopen iedereen te zien die meegeholpen heeft.

Bestuur Apenkooi Festival

Burgemeester om de tafel met Wel Gement

Geschreven door Lennart de Graaf.

Woensdagmiddag vond in Café Ome Toon een gesprek plaats tussen het bestuur van Stichting Wel Gement en burgemeester Ryan Palmen. Het doel: Samen als stichting en gemeente Biest-Houtakker nog leuker, fijner en mooier maken zowel voor inwoners als voor toeristen.  

welgementburgemeester

"Een fijn en constructief gesprek", zo noemde bestuurslid Mart van Vught het. De stichting had burgemeester Ryan Palmen uitgenodigd om te vertellen over het werk van de stichting en ook een aantal lopende en toekomstige projecten te presenteren waarbij de hulp van de gemeente nodig en soms zelfs urgent is. Burgemeester Palmen was enthousiast en beloofde vanuit de gemeente op veel fronten medewerking. 

Een van de hoofdonderwerpen was het realiseren van een Biest bezoekerscentrum in 't gebint. Niet alleen om toeristen de mogelijkheid te bieden om te genieten van de schitterende natuur in en om Biest-Houtakker (de Gooren, Annanina's rust, de Gemeijnt en het Diessens broek) maar ook om Biestenaren zelf daarvan bewust te maken. Zelf weten we immers vaak ook niet hoe geweldig het kan zijn om daar te wandelen. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat de bezoekers zullen gaan zorgen voor meer bedrijvigheid in café Ome Toon en daarmee meer inkomsten voor de coöperatie en een leukere job voor de vrijwilligers. 
Naast het bezoekerscentrum is ook gesproken over het ontwikkelen van de Biestse natuur (waaronder twee projecten die de toegankelijkheid voor minder validen zoals rolstoelbezitters en scootmobielrijders verbeteren, het planten van 700 nieuwe bomen en het benamen van de Biestse zandpaden met historische waarde), het verfraaien van de dorpskern en het Eekhofplein (waaronder het plaatsen van nostalgische lantaarns en een dorpspomp) en het realiseren van kunstobjecten met cultuurhistorische waarde (beeld van 'de Sus' en beeld gerelateerd aan hertog Jan en Johanna van Brabant). 

Klaar voor het nieuwe seizoen

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

svsos

Dankzij de inzet van vrijwilligers als Ad Sebregts hoeven de SVSOS voetballers geen al te pijnlijke slidings op dorre grasvelden te vrezen. Het terrein van de Stevort ligt er prachtig bij voor het aankomend voetbalseizoen.

Vakantieloop 2018

Geschreven door Toine van Balkom.

vakantieloop 2015Woensdag 15 augustus 2018 zal het vanaf 18:00 uur weer druk worden met lopers in de Biest. Dan wordt weer de jaarlijkse Vakantieloop gehouden, georganiseerd door voetbalvereniging SVSOS en atletiekvereniging Achil ’87. Het gaat om een stratenloop over 1, 4 en 10 km. De 2 km is uit de wedstrijd gehaald vanwege te weinig belangstelling. Het parcours start in het Vossenhol, met een stuk over het voetbalveld, vanwege de wegwerkzaamheden, via Biestsestraat, Akkerstraat en Kanaaldijk en eindigt weer in het Vossenhol.

De straten die deel uitmaken van het parcours zullen van 18:00 tot ca 21:00 uur grotendeels zijn afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden. Vriendelijk verzoek om de aanwijzingen van deze mensen, voor een veilig en vlot verloop, op te volgen. Dit jaar zal weer zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de parkeermogelijkheden in Beverakkers. Dat betekent dat de wijk Beverakkers op die avond aanzienlijk meer verkeer te verwerken krijgt dan normaal het geval is. Een sportief evenement waar weer gerekend wordt op veel Biestse toeschouwers langs het parcours.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoon van de Sande van SVSOS (06-4700 9464).

vakantieloop2018

We hebben 82 gasten en geen leden online