• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Oeroeg komt naar Biest-Houtakker

Geschreven door Ed van Hees.

Ieder jaar in oktober-november krijgen de bezoekers van de openbare bibliotheken een boek cadeau. Dit jaar is dat de roman Oeroeg van Hella Haasse. Hebt u het nog niet, ga dan gauw naar de bibliotheek in Hilvarenbeek, zolang de voorraad strekt tot 20 november. 

Oeroeg      

Dit is het verhaal van de vriendschap tussen de zoon van een Nederlandse administrateur die opgroeit op een theeplantage in Nederlands Indië voor de Tweede Wereldoorlog en de Indische jongen Oeroeg. Een vriendschap die hun hele jeugd bepaalt, maar uiteindelijk ten onder gaat aan de opkomende vrijheidsstrijd.

Hella Haasse schreef haar debuut in 1948 en werd daarmee in één klap een van de groten van de Nederlandse literatuur. Dit is de 48e druk.

Willem Nijholt, geboren en getogen in Indië, maakte kennis met dit boek toen hij op de toneelschool zat. "Ik begon het meteen te lezen en vond het dadelijk een machtig mooi boek, steeds mooier ook omdat er zo veel in die jongensvriendschap te herkennen viel. Beelden van mijn broer en ik, water spetterend in de kali, flikkerden in mijn herinnering op. Onze stiekeme zwerftochten tijdens het middag-rustuur over de pasar om voor een van baboe Aya afgetrog-gelde gobang, een munt van twee-en-een-halve cent, de ons streng verboden roedjak te gaan eten. Met een steeds sterker wordend bangig voorgevoel las ik het boek uit, maar de onvermijdelijke breuk kwam toch nog als een draai om mijn oren. Janken dus."

In Hilvarenbeek is dit jaar iets extra's toegevoegd. De kinderboekenschrijver Peter Vervloed, die zelf debuteerde met "De kris danst", een boek dat speelt in Indonesië, trekt de komende week langs alle kernen van Hilvarenbeek met een muzikale vertelvoorstelling. Hierin verbindt hij zijn eigen liedjes, verhalen en muziek over Indonesië met fragmenten uit Oeroeg.

De voorstelling in Biest-Houtakker vindt plaats op donderdag 5 november om 13.30 uur in de Gemeynt, waar ook het bibliotheek steunpunt gevestigd is. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Groep 8 oefent voor First Lego League

Geschreven door Lennart de Graaf.

fll_pizza

 

Onder het genot van een puntje pizza werd in 't Proeflokaal (thuishonk Qlivini) op dinsdagmiddag en avond door de kids uit groep 8 geoefend voor de regiofinale Midden- en Noordoost  Brabant van de First Lego League. De First Lego League of kortweg FLL is een wedstrijd voor kinderen van 8 tot 15 jaar die wereldwijd door meer dan 200.000 deelnemers wordt gespeeld. De kinderen moeten daarbij twee belangrijke onderdelen uitvoeren. Allereerst is er een robotprestatiewedstrijd, waarbij een lego-robot gebouwd en geprogrammeerd moet worden zodat deze autonoom opdrachten op een speelveld kan uitvoeren. Tevens wordt een projectopdracht uitgevoerd waar binnen het thema (dit jaar 'smart move', oftewel transport, logistiek en vervoer) een probleem wordt onderzocht en een (vaak creatieve) oplossing wordt bedacht en gepresenteerd aan een vakjury.

Het gaat goed met het Biestse team, want de eerste missie (opdracht) werd succesvol uitgevoerd door Dorus Boers. Ook Gitte van Oort was gevaarlijk dicht in de buurt van het eerste succes. En bovendien werd door het team ook een heuse team-yell bedacht, inclusief bijbehorend dansje. Er wordt echter nog gezocht naar fanatieke supporters. Deze zijn op zaterdag 28 november de gehele dag van harte welkom in het gebouw van de Juridische Hogeschool Avans/Fontys aan de prof. Cobbenhagelaan te Tilburg.

Het kookpunt gaat proefdraaien!

Geschreven door Rian van den Biggelaar.

kookpuntlogo

Om de doelgroep (ouderen en alleenstaanden) kennis te laten maken met eetproject Het Kookpunt zullen we gaan proefdraaien op 17 en 18 november.
We gaan u ontvangen vanaf 11 uur met een kopje koffie of thee. Daarna gaan we om 12 uur gezellig samen eten met een glaasje wijn of andere consumptie erbij. Deze eerste keer helemaal gratis. Alle mensen uit Biest-Houtakker (en ook oud-inwoners van de Biest die in Hilvarenbeek zijn gaan wonen) hebben afgelopen weekend een brief met een opgavestrook ontvangen.  Behoor je niet tot de doelgroep stimuleer mensen in je omgeving dan om zich op te geven. De werkgroep en de ander vrijwilligers hopen op heel veel respons.

 

Stemmen!
Eetproject Het Kookpunt is genomineerd als maatschappelijk project bij de Rabobank.
Alle leden van de Rabobank hebben bij de uitnodiging voor de ledenbijeenkomst een stemcode gekregen, waarmee men op een van de genomineerde projecten kan stemmen. Op de site vind u ook de filmpjes van de verschillende projecten (wij horen bij de afdeling Diessen). Natuurlijk stemt u allemaal op Het Kookpunt, het project van de Biest. We doen het met z’n allen. Kijk ook in je omgeving of er rabobank-leden zijn zonder computer of die het te ingewikkeld vinden. Vraag er naar en help ze. Iedere stem telt !!! Stemmen kan via de link rechtsbovenaan deze pagina.

Direct door naar het filmpje, klik dan hier:

www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/hilvarenbeek-oisterwijk/maatschappelijk_project/afdeling_diessen/

Avond over leefbaarheid Biest-Houtakker goed bezocht

Geschreven door Toine van Balkom.

iDOP centrumplan

 

Afgelopen woensdagavond 21 oktober zat cultureel centrum Hercules in Diessen goed vol. Er waren namelijk veel inwoners van Biest-Houtakker afgekomen op de informatieavond over Biest-Houtakker. Deze avond was georganiseerd door het Belangen Orgaan Biest-Houtakker en de werkgroep iDOP. iDop werkgroeplid Anne-Marie Holthausen mocht de avond presenteren voor de vele aanwezigen. Annemarie, “Het is jammer dat we moeten uitwijken naar Diessen om onze plannen aan deze grote groep Biestenaren te presenteren. We hebben namelijk in Biest-Houtakker nergens een accommodatie waar we dit kunnen doen.”

Die massale opkomst van enthousiaste Biestenaren in Diessen was niet verwonderlijk. Allereerst stond het ontvouwen van de bouwplannen Beverakkers IV op het programma. Dat plan behelst de uitbreiding van de nieuwbouwwijk met in totaal zesenveertig woningen. Daarnaast stond het Integrale Dorps Ontwikkelings Plan (iDOP) van Biest-Houtakker op de agenda. Twee belangrijke onderwerpen voor toekomstig Biest-Houtakker waar al veel over te doen is geweest.

 

Uitbreidingen

Woonstichting Stromenland en projectontwikkelaar Van der Weegen presenteerden in samenwerking met hun stedenbouwkundige plan ‘Compositie 5’. Dat plan werd eerder dit jaar door de Biestse bevolking unaniem verkozen uit een selectie van twee verschillende plannen. De nieuwe bouwkundige plannen werden uitgebreid gepresenteerd en besproken. Woonstichting Stromenland en de gemeente Hilvarenbeek mochten vele vragen beantwoorden. Dit tot tevredenheid van de vele nieuwsgierige aanwezigen. Dit plan behelst veel groen, mooie brede straten met een groen hart. Daar omheen komen zesenveertig dorpse en tijdloze huizen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met parkeergelegenheid met afwisselend veel groen, wat passend is binnen het dorpse karakter van Biest-Houtakker. Het plan is om in het najaar van 2010 te beginnen met het bouwen van de eerste woningen.

Daarnaast werd ook nog het nieuwbouwproject “het Biestse buiten” gepresenteerd. Dit project van Woonstichting Stromenland en bouwbedrijf Van der Weegen begon enkele jaren geleden met de koop van percelen van twee agrarische bedrijven. Dit in het kader van de ‘pilot Biest-Houtakker’. In dat gebied aan de Bosscheweg en Biestsestraat komen nu elf nieuwe woningen en twee herbouwwoningen. De mooie bouwplaatsen variëren van tweehonderdvijftig vierkante meter tot een gigantische bouwkavel van maar liefst drieduizend vierkante meter. Deze percelen sluiten aan op de prachtige open natuur richting het Wilhelminakanaal. Op zaterdag 14 november zal de verkoop van die woningen eindelijk van start gaan.

 

Dorps Ontwikkelings Plannen

Meer dan 10 % van de Biestse bevolking heeft daarna voor de volle 100% genoten van de geweldige dvd-presentatie over de leefbaarheid in Biest-Houtakker. Daarin kwamen zowel jong als oud volop in beeld en aan het woord. “De hele zaal werd stil van de mooie film met vele eerlijke en leuke reacties van dorpsgenoten”, volgens de Biestse Rina van de Heuvel. Zij is één van de leden van de iDOP werkgroep 55+. Rina vervolgt: “Er werd een sfeervolle, zeer interessante en realistische impressie gegeven over hoe het nu gaat in een dorp. Hoe zien de inwoners, van jong tot oud, de toekomst in ons dorp. Het gaat dan in het bijzonder over de leefbaarheid van ons dorp, of liever gezegd het aangename leven, wonen, werken en ondernemen in Biest-Houtakker”.

Anne-Marie over de door haar gemaakte film: “Wat in de videopresentatie duidelijk naar boven kwam bij de Biestenaren, was dat we er echt met ons allen samen voor moeten zorgen dat we de leefbaarheid in ons dorp op het noodzakelijke peil kunnen houden.” Rina van de Heuvel: “De reacties waren niet nagespeeld en kwamen recht uit het hart van zowel jong en oud. Dat was zowel positief als negatief.”

De iDOP groep Biest-Houtakker heeft om het doel te bereiken twee gebieden geselecteerd waar echt iets aan moet gaan gebeuren. Enerzijds staat in het centrum van Biest-Houtakker de sterk verouderde en “muffe” Antonius basisschool. Met de nieuw te komen SAMENWIJS accommodatie willen ze een nieuwe school combineren met seniorenhuisvesting. Daarnaast moet er een centrale ontmoetingsruimte voor jong en oud komen. Vervolgens staat de gymzaal achter de basisschool er ook niet meer zo florissant bij. Deze is ook dringend aan vervanging/renovatie toe. Daarbij heeft Biest-Houtakker mede door het missen van een horecazaal in het centrumgebied dringend behoefte aan een centraal gelegen multifunctionele ruimte voor grote groeps- en verenigingsactiviteiten. Anderzijds zijn er ook nog de buitensport en het buitenspel op het sportpark De Stevort aan het Vossenhol. Daar staan de uitgeleefde voetbalkantine van SVSOS, de tijdelijke huisvesting van tennisclub TOB en het huidige te kleine gemeenschapgebouw de Gemeynt. Besturen van de verenigingen die daar gehuisvest zijn, zijn al met elkaar in gesprek gegaan. De grote hamvraag is of ze, na het verhuizen van de peuterspeelzaal naar het centrum van de Biest, gezamenlijk de accommodatie eens goed gaan upgraden. Aan plannen en motivatie ontbreekt het niet in Biest-Houtakker. “De“miljoenenjacht” om alles te realiseren gaat zeer voorspoedig en wordt komende maandag al met de wethouders in Hilvarenbeek besproken. "Zo doen we dat op de Biest en niet anders”, aldus iDOP werkgroeplid Jo van de Pas.

Op deze informatieavond was ook wethouder Lemmens aanwezig. Hij was zeer onder de indruk van het intense gevoel van “SAMEN BIEST-HOUTAKKER”. Hij moedigde de aanwezigen aan om de Biestse eensgezindheid eens goed te laten zien op 16 en 18 november in het gemeentehuis in Hilvarenbeek. Daar vinden dan namelijk de commissievergaderingen plaats over de plannen van het iDOP Biest-Houtakker. Dit is heel belangrijk, want de commissie moet de plannen eerst goedkeuren voordat het naar de gemeenteraad gaat.

 

Eensgezind

Dat “Samen Biest zijn” en “Zo doen we dat op de Biest en niet anders” voerde de hele avond duidelijk de boventoon. Het werd de Biestenaren eens en te meer duidelijk dat iedereen de schouders er onder moet en zal gaan zetten. “Er gaat in de Biest iets heel moois gerealiseerd worden. Dit zal werkelijk voor elke inwoner van Biest-Houtakker een enorme aanvulling zijn voor het behoud van het dorp en het leefgenot in de toekomst. Daarom zullen we ook zeker onze stem nog eens duidelijk laten horen op 16 en 18 november in Hilvarenbeek. Zo gaan we het doen en niet anders.”, besluit iDOP werkgroeplid Rina van de Heuvel.

Peuterspeelzaal op zoek naar ooggetuigen

Geschreven door Lennart de Graaf.

Zoals eerder gemeld op deze website, brak er op zondag 18 oktober jongstleden brand uit in de peuterspeelzaal in Biest-Houtakker, gevestigd in De Gemeynt. Gelukkig bleek er alleen sprake van materiële schade binnen de peuterspeelzaal en zijn er verder geen persoonlijke gevolgen.

Via de media werd gemeld dat de brand mogelijk zou zijn aangestoken. Volgens secretaris Richard Krieckaart is de politie nog bezig met onderzoek. Het bestuur van de PSZ is flink geschrokken. Krieckaart meldt: "Wij staan voor een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Elke vorm van informatie over de brand is daarom welkom en we zullen alles in het werk stellen om in de toekomst een dergelijk voorval te voorkomen."


Om die woorden kracht bij te zetten, is het bestuur proactief op zoek naar aanwijzingen. "Als iemand iets vreemds of verdachts heeft gezien op zondag 18 oktober in de peuterspeelzaal dan wel op het terrein van de peuterspeelzaal, willen we de mensen vragen dit te melden bij de lokale politie of bij mij. Dat laatste kan op telefoon nummer 013-5050191 of 06-12770958 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..".

 

UPDATE:

BIEST HOUTAKKER - De brand van zondagmiddag in een peuterspeelzaal in Biest Houtakker blijkt toch niet aangestoken.

Daar waren eerst aanwijzingen voor, maar nu blijkt dat het brandje is ontstaan door onvoorzichtig spelen van een kind. De ouders van het kind hebben zich bij de wijkagent gemeld. Er was geen opzet in het spel.
(Bron: www.omroepbrabant.nl)

 

We hebben 145 gasten en geen leden online