• foto head7
 • foto head8
 • foto head12
 • foto head 13
 • foto head4

Neuroloog vervolgd voor schuld aan dood Mariska

Geschreven door Theo de Graaf / Omroep Brabant.

Vandaag (11 maart 2010) verscheen op Omroep Brabant het volgende nieuwsbericht: 

"Neurolooog vervolgd voor schuld aan dood meisje".

Biest-Houtakker - De neuroloog die de 14-jarige Mariska Lips uit Biest-Houtakker heeft behandeld wordt vervolgd voor dood door schuld. Justitie in Roermond verwijt hem ook dat hij de ouders niet goed heeft ingelicht en dat hij Mariska en haar ouders in hulpeloze toestand had achtergelaten.

Het meisje was van haar paard gevallen en had ernstig hersenletsel opgelopen, ze is even daarna overleden. De neuroloog van het Viecuri ziekenhuis in Venlo zou de toestand van het meisje verkeerd hebben ingeschat. Hij had haar op de verkeerde afdeling laten opnemen en hij had fouten gemaakt bij de bewaking en behandeling. In 2005 heeft de neuroloog al een geldboete gekregen van 2000 euro.

Het komt zelden voor dat een arts voor de rechtbank moet verschijnen voor dood door schuld. Overigens is de arts nog werkzaam in het ziekenhuis in Venlo.

Voor meer nieuws over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar Omroep Brabant TV  op de halve uren.

Jaarvergadering CV De Pinnekleuvers

Geschreven door Toine van Balkom.

De jaarvergadering van CV de Pinnekleuvers komt er weer aan. Iedereen is welkom op deze bijeenkomst.
In deze vergadering wordt de afgelopen carnaval doorlopen.
Verder horen we alles over de vereniging zoals (bestuurs)wisselingen en het financieel plaatje.

Ook wordt het nieuwe motto bekend gemaakt.

De jaarvergadering vindt plaats op:
Woensdag 24 maart, om 20.30 uur in de Gemeynt.

Op de agenda staan de volgende punten:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering.
 3. Financieel verslag van de penningmeester
 4. Invulling van de kascontrolecommissie
 5. Jaarverslag van C.V. de Pinnekleuvers,

Hierbij worden alle carnavalsactiviteiten van het afgelopen seizoen aan de orde gesteld.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Pauze∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar Erik van de Pas

 1. Bekendmaking motto 2010-2011
 2. Voorlopige agenda 2010-2011
 3. Ter tafel komende zaken
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De koffie zal klaarstaan!

Veel gezelligheid en lekker eten bij Het Kookpunt

Geschreven door Rian van den Biggelaar.

Het was weer reuze gezellig bij Het Kookpunt afgelopen woensdag. Door enkele afmeldingen vanwege de verkiezingen en om andere redenen konden er  mensen van de reservelijst aanschuiven.

Met twee genodigden van het BOB-bestuur kwam de teller deze keer op 46 personen. Een mooi aantal! En ze hebben genoten van het volgende menu: Tomatensoep, stokbrood met kruidenboter

                                                             Blinde vink

                                                             Witlof met ham en kaas uit de oven

                                                             Botersla met ei en tomaat

                                                             Appelmoes met rumrozijnen

                                                             Chocolademousse

Op woensdag 7 april wordt de successtory vervolgd.                                           

Bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker ligt ter inzage

Geschreven door Ed van Hees.

Vanaf vrijdag 5 maart a.s. ligt het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de hele kern Biest-Houtakker gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan ook ingezien worden op de website van de gemeente www.hilvarenbeek.nl.

Dit bestemmingsplan omvat alleen de bebouwde kom. Aan de noordkant ligt de grens bij de Klein Westerwijksestraat, aan de zuidkant bij het Spruitenstroompje. In het bestemmingsplan wordt in principe de bestaande situatie vastgelegd. Voor het nieuwe plan Beverakkers 4 wordt een aparte procedure gevolgd, die ook op 5 maart start. Daarover wordt apart bericht op deze website.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen op het plan reageren, zie daarvoor de gemeentepagina in de Hilverbode van 4 maart.

Voor de inwoners van Biest-Houtakker wordt door de gemeente een toelichting op het plan gegeven tijdens een inloopmiddag en -avond in

de Gemeynt op dinsdag 9 maart a.s. van 16.00 tot 19.00 uur.

Iedereen kan daar vrij inlopen, vragen stellen en eventuele opmerkingen kenbaar maken.

Artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 27 februari

Geschreven door Corné van Aaken.

In het Brabants Dagblad stond zaterdag j.l. een artikel over het niet toekennen van de subsidie voor de IDOP van Biest-Houtakker, dit omdat de gemeente niet aan haar verplichtingen op een ander terrein zou voldoen. Volgens onze informatie is er wel discussie op dit gebied, maar wordt er nog steeds gesproken over de voorwaarden van de overeenkomst tussen provincie en Gemeente en is er nog niets definitief besloten.

Voor het BOB en alle leden van de IDOP-werkgroepen kwam het krantenartikel natuurlijk heel hard aan. We werden compleet verrast, en zijn met name geschrokken van het schijnbaar definitieve karakter van het verhaal. Iedereen in Biest-Houtakker heeft er veel tijd en enthousiasme in gestoken om samen de leefbaarheid van het dorp te vergroten en ons te presenteren door middel van de IDOP oplegger die ook door de provincie zeer goed ontvangen is. We hebben deze subsidie ook hard nodig om de leefbaarheid samen te realiseren.

Toen we van de schrik bekomen waren, hebben we direct als IDOP-groep telefonisch contact gehad met alle betrokken partijen (Wethouders en Provincie). Afgesproken is dat we komende week gaan proberen om er via overleg tussen de betrokken partijen alsnog uit te komen.

Namens de IDOP werkgroepen
Corné van Aaken

We hebben 203 gasten en geen leden online