• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Burgemeester Palmen bijt spits af in Biest-Houtakker

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

 

Na de installatie op 16 april door de commissaris van de koningin zal burgemeester Palmen als eerste van alle Beekse kernen Biest-Houtakker bezoeken op

zaterdag 17 april.

Om 10:30 uur start het programma bij de Gemeynt waar het Gilde klaar zal staan om onze nieuwe burgemeester feestelijk te ontvangen.

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker zal tijdens het half uur dat ingepland staat uiteraard de aandacht van burgemeester Palmen vragen voor de leefbaarheidsplannen (iDOP). Dit zal mede gebeuren door het tonen van de korte filmversie die voor en door de inwoners van ons dorp gemaakt is.

Naast het BOB en het Gilde zijn natuurlijk alle inwoners van Biest-Houtakker, jong en oud, van harte uitgenodigd om de burgemeester een warm welkom te bezorgen. 

    

We rekenen op veel belangstelling ! foto: Le Gies

 

Nieuw motto Pinnekleuversgat bekend!

Geschreven door Toine van Balkom.

logo_pinnekleuversWoensdagavond 24 maart vond in de Gemeynt de jaarvergadering van CV de Pinnekleuvers plaats. Daarin kwamen tal van zaken aan bod zoals (bestuurs)wisselingen, financiën, een overzicht over het afgelopen seizoen, het nieuwe motto en tal van andere carnavalszaken. Erik van de Pas nam afscheid als voorzitter van CV de Pinnekleuvers. De nieuwe voorzitter van de CV is Annie van de Wouw. Zij nam de voorzittershamer over van Erik die de vereniging gaat verlaten i.v.m. zijn drukke baan en gezinsuitbreiding. Erik neemt nog wel de coördinatie van de optocht voor zijn rekening. Dit neemt hij over van Joost Geboers die dit de afgelopen tien jaar voor zijn rekening heeft genomen. Bestuurslid Rian van Trier was herkiesbaar (voor 1 jaar) en werd door alle aanwezigen unaniem herkozen. De kascontrole was in handen van Peter Vingerhoets en Cees Boers. Zij dechargeerden penningmeester Kees van de Sande. Volgend jaar zullen Peter Vingerhoets en Theo de Graaf de kascontrole voor hun rekening nemen. Het afgelopen seizoen, dat onder leiding stond van het succesvolle duo prins Carolus en adjudant Paulus, passeerde de revue. Iedereen was zeer tevreden met het afgelopen carnavalsseizoen en trots op de nieuwe prinsenwagen.

 

Het nieuwe motto voor 2011 is: SAOMEDOEMUT

 

Carnaval 2011 begint laat en wel op vrijdag 4 maart, maar in november 2010 staan alweer de eerste activiteiten zoals het prinsenbal en de zêveraovond op de agenda. Een overzicht met alle datums zal binnenkort op de website van de Pinnekleuvers te zien zijn.

Collecteweek fonds gehandicaptensport 2010

Geschreven door Antoon van de Sande.

 

fondsgehandicaptensport      Van 28 maart tot en met 3 april 2010 collecteert Fonds Gehandicaptensport voor de gehandicapte sporters in Nederland. Fonds Gehandicaptensport is het enige fonds dat zich inzet om sport voor álle gehandicapten mogelijk te maken. Het Fonds steunt zowel sporters met een lichamelijke handicap als sporters met een verstandelijke handicap. Ook dit jaar zetten vele vrijwilligers zich weer in en gaan als collectant langs de deur in heel Nederland.

 

Sport maakt je lichamelijk en mentaal sterk voor het dagelijks leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel. Uit de opbrengst van de collecte worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd om sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisatie van specifiek bouwtechnische aanpassingen. Ook innovatieve projecten met als doel promotie of stimulering van sport voor mensen met een handicap komen voor een financiële bijdrage in aanmerking.

‘Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken’ Vindt u ook dat iedereen met een handicap de gelegenheid moet krijgen om te kunnen sporten? Dan kunt u wederom uw steentje bijdragen aan de jaarlijkse collecte van Fonds Gehandicaptensport.

De landelijke collecte van het Fonds Gehandicaptensport zal plaatsvinden in de periode van:
28 maart t/m 3 april 2010


in Biest-Houtakker zullen namens SVSOS Tinus Priems, Sjors Vromans, Sander van Trier en Jos Wilborts met de collectebus rondgaan. Stel hen en de gehandicapte sporters niet teleur ! Voor evt. vragen kunt u terecht bij de heer A.J.M. van de Sande(collectecoördinator Hilvarenbeek), 06 - 4700 9464.

 

Meer informatie is ook te vinden op de website www.fondsgehandicaptensport.nl.

Biestenaar in Amerika

Geschreven door Rian van den Biggelaar.

Op donderdag 11 maart heeft Hans van den Biggelaar Biest-Houtakker (daor heur ik thuis) verlaten om een half jaar te gaan studeren  aan het Kearney Agricultural Center UC Davis in Fresno (Californië). Hij gaat daar onderzoek doen.

Als u graag wilt weten wat hij onderzoekt en hoe zijn leven verder verloopt in de United States of America, het land van de onbegrensde mogelijkheden, kijk dan op zijn site. U kunt daar ook berichtjes voor hem achterlaten.

Het adres van de site is: hansincalifornia.waarbenjij.nu

Woningbehoefte in Beverakkers IV

Geschreven door Ed van Hees.

Gisterenavond is in de Hercules het bestemmingsplan Beverakkers IV gepresenteerd aan de belangstellenden uit de Biest. Op deze website is de plankaart te downloaden, en ook een tweede kaart waarop is aangegeven welke typen woningen, goothoogte e.d. per blok gepland zijn. (Kies B.O.B. | Gedeelde documenten | Beverakkers IV)

De indeling in woningtypes ligt echter nog helemaal niet vast. Woonstichting Stromenland houdt een marktonderzoek in Biest-Houtakker om na te gaan aan wat voor typen woningen en bouwkavels er precies behoefte is. De vragenlijst wordt deze week huis aan huis bezorgd. Het is van groot belang dat iedereen die in de komende jaren in deze fraai opgezette wijk met veel groen zou willen komen wonen de vragenlijst invult. Het verplicht tot niets. U wordt wel verder op de hoogte gehouden.

De vragenlijst is alleen bestemd voor mensen die nu in Biest-Houtakker wonen of werken, of er gewoond hebben. Geïnteresseerden die momenteel buiten Biest-Houtakker wonen en hier wel zouden willen terugkeren kunnen de vragenlijst downloaden van deze website. Ga naar B.O.B. in het hoofdmenu, gevolgd door de keuze Gedeelde documenten.

We hebben 309 gasten en geen leden online