• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Steun met Jantje Beton Peuterspeelzaal De Houtrakkers

Geschreven door Theo de Graaf/Monique Kok.

Hoe zo? Door een gift aan een van de Jantje Beton-collectanten steunt u Peuterspeelzaal "De Houtrakkers". Samen zorgt u daarmee voor meer speelplezier van (kleine) kinderen in uw eigen dorp.

Van 1 tot en met 6 maart 2010 wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte georganiseerd: een collecte voor en door  het jeugdwerk bij u in de buurt en voor hier in ons dorp. In de gemeente Hilvarenbeek en meer speciaal in Biest-Houtakker loopt de volgende vereniging voor de Jantje Beeton Collecte: Peuterspeelzaal "De Houtrakkers" Biest-Houtakker. 50% van de collecteopbrengst is rechtstreeks bestemd voor deze Biestse collecterende jeugdorganisatie. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten die er voor zorgen dat alle kinderen in Nederland weer vrij buiten kunnen spelen.

De Jantje Beton Collecte is er dus voor een zinvolle vrijetijdsbesteding in de eigen omgeving. De collecte is zo opgezet dat de collecterende jeugdorganisaties zelf de helft van de opbrengsten mogen besteden. Het geld mag naar eigen inzicht besteed worden aan activiteiten of spelmaterialen waar normaal gesproken geen geld voor is. Bij voorbeeld aan het aanschaffen van spel- en lesmaterialen. Zo kan de Peuterspeelzaal mede dankzij de collecteopbrengst een zinvolle besteding of activiteit voor kinderen op de peuterspeelzaal Biest-Houtakker organiseren.

Geef daarom aan de Jantje Beton Collecte en help de (kleinste) kinderen uit Biest-Houtakker om bij de Peuterspeelzaal lekker buiten te kunnen spelen.

Voor meer informatie over dit bericht of over de Peuterspeelzaal kunt u contact opnemen met: Monique Kok tel. 013-5054707.

Tinie Vromans wordt Puike Pinnekleuver 2010

Geschreven door Lennart de Graaf.

 

In een gezellig drukke gymzaal, werd gisteravond de puike pinnekleuver 2010 bekendgemaakt. De puike pinnekleuver is een prijs die door C.V. de Pinnekleuvers wordt uitgereikt aan een Biestenaar die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

De bekendmaking vond plaats door hoogheid prins Carolus, die een lange lijst van verdiensten opsomde alvorens een naam te noemen. Een van de hints was: "Hij heeft als een van de weinigen samen met het haantje op de toren over de Biest uitgekeken". Deze hint zorgde ervoor dat vele aanwezige Biestenaren al door hadden welke pinnekleuver het betrof: Tinie Vromans.

Tinie is actief geweest in velerlei verenigingen en besturen, waaronder het volksfeest, de jagersvereniging en het kerkbestuur. Bij deze laatste club nam hij onlangs afscheid en hij ontving daarbij de zilveren erespeld van de parochie. Maar Tinie is nog op vele andere vlakken actief. Hij was bijvoorbeeld dit jaar ook een van de trekkers van de grote ijsbaan in de buurt van de gulle Brabander en werd daar dan ook als ijsmeester aangesteld. Voor al deze verdiensten en nog vele meer mocht Tini dan ook het beeldje van de Puike Pinnekleuver uit handen van prins Carolus en Lennart de Graaf (de puike van vorig jaar) ontvangen. Daarnaast ontving Tinie ook nog Carolus' persoonlijke onderscheiding.

Houtrakkers carnavallen als de beste

Geschreven door Theo de Graaf/Monique de Kok.

Vrijdagochtend, 12 februari... het is een drukte van jewelste in peuterspeelzaal "De Houtrakkers" in Biest-Houtakker. Vanmorgen begonnen de allerkleinste Pinnekleuvertjes met het grote carnavalsfestijn. Er werd van begin af aan volop gedanst en gezongen.

En dan om 11.00 uur komen Prins Carolus en Jeugdprins Dorus met hun Adjudanten de peuterspeelzaal binnen. Alle peuters staan vol bewondering met hun zelfgemaakte maskers te kijken .... spannend hoor zo'n prins carnaval!

Daarna zitten alle peuters vol aandacht te luisteren als Prins Carolus en Jeugdprins Dorus gaan voorlezen uit een boek over "de kleine mol, die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft". Na afloop krijgen de Prinsen een groot applaus van alle peutertjes. 

 

 

 

Na nog even lekker hossen en dansen met de prinsen is het al weer tijd voor de prinsen om naar de volgende activiteit te gaan. Op de Antoniusschool staan heel veel kinderen klaar voor een bezoek van de prinsen met hun adjudanten: kortom een thuiswedstrijd voor Prins Dorus en zijn Adjudant Daan.

Het was een gezellige morgen op de peuterspeelzaal op de Biest: gift dè mar efkus dur!!!!

Participatieraad Wmo organiseert politiek debat.

Geschreven door Theo de Graaf/Annie van Dijck.

Om er achter te komen hoe politieke partijen in onze gemeente denken over belangrijke zaken als wonen, zorg, welzijn en inkomen voor zowel jongeren als ouderen, organiseert de Stichting Paricipatieraad Wmo Hilvarenbeek een politiek debat.

Dit debat zal worden gehouden op dinsdag 23 februari van 19.00 - 21.30 uur in de Elckerlijc.

De Wet maatschappelijke ondersteuning geeft de gemeente de taak te zorgen dat iedere burger volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De Participatieraad wil weten hoe iedere politieke partij dat denkt te realiseren. Alle politieke partijen hebben hun medewerking aan dit debat toegezegd,

Aan de politieke partijen zullen de volgende thema's worden voorgelegd:

1. Wonen

Wat gaat uw partij doen aan een eerlijke verdeling van het woningaanbod.Welke speerpunten kent u daarin en hoe komen de verschillende doelgroepen en doelstellingen daarin voor?

2. Inkomensbeleid

Hoe zorgen we er voor dat ook kwetsbare burgers kunnen blijven meedoen in onze maatschappij? Hoe stimuleert de gemeente de samenweerking tussen (hulpverlenende) instanties.

3. Alcoholbeleid jongeren/ouderen.

Welk beleid staat uw partij voor in de aanpak van alcoholgebruik vooral onder jongeren.

4. Vrijwilligersbeleid

Steeds minder burgers kunnen/willen structureel als vrijwilliger 'werken'. Op welke manier kan uw partij bevorderen dat meer burgers zich vrijwillig voor anderen inzetten?

5. Mantelzorgbeleid

Door o.a. de vergrijzing, de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, latere pensionering wordt de druk op de mantelzorgers steeds groter. Welke taak ziet de politiek om de taak van de mantelzorger te verlichten?

6. Actuele zaken

ontmoetingsruimte senioren, professionele ouderenwerker en pakket maatregelen AWBZ.

 

Om 19.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar. De Participatieraad hoopt u te mogen verwelkomen. Om 19.30 uur begint het politiek debat. Dat duurt tot 21.30 uur.

Voor meer informatie over de Participatieraad verwijzen wij u naar de website: www.Participatieraad-Wmo-Hilvarenbeek.nl

We hebben 244 gasten en geen leden online