• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Laatste mogelijkheid Haghorst te helpen

Geschreven door Theo de Graaf.

Op 31 januari jl. schreven wij een verzoek op onze website om het project van de zorgboederij de Donkhorst in Haghorst te ondersteunen. Om mee te kunnen doen heeft het project uw stem hard nodig. Lees onderstaand bericht en als u nog niet gestemd hebt, ... STEM!

Hallo, het zit er bijna op.
Vrijdag 26 februari is de laatste dag dat je kunt stemmen, heb je nog niet gestemd, doe het dan nu, je zit immers achter de computer. Het is hard nodig om een goede rangschikking te blijven houden.
Ga naar www.donkhorst.nl en klik op "nomineer dit goed doel" Vul de pagina in en klik op versturen, daarna bevestig je de link in de mail die je terug krijgt in de mailbox. Dan heb je gestemd.

Het is belangrijk dat je dit doet, het is voor een goed doel en het kost alleen maar eventjes tijd. Laat je stem niet onbenut, zodat we dadelijk niet net die stem te kort komen.

Stem en velen zullen je dankbaar zijn.

Groetjes en bedankt,

Mariëlle Diepstraten, Anja en Arnold Donkers

Boerebröloftspaor bedankt Pinnekleuversgat

Geschreven door Theo de Graaf.

Op carnavalsdinsdag, 16 februari jl. vond in Residentie De Gymzaal het 22e boerebröloftsfist in het Pinnekleuversgat plaats. De verloving van het paar vond plaats op zaterdag, 28 november 2009  (de tweede zêveraovond). Toen werd bekend gemaakt dat Jonkvrouwe Jacoba van 't Pieregeblèèr (Jaqueline Wilborts) en Drieske van den Ouwe Wouwenbouw (Henk van de Wouw) het 22e boerebröloftspaor zouden gaan vormen. Het werd een oergezellig feest en graag brengen we het navolgende bericht van het paor 2010 over:

 

"Bij deze willen wij alle mensen bedanken voor hun bijdrage aan onze geslaagde boerebruiloft. Het was in één woord geweldig! Als je ziet hoeveel mensen (groot en klein) iets voor je doen en voor je klaar staan dan is dat hartverwarmend. Het was grandioos. Wij kijken samen terug op een hele mooie en onvergetelijke dag.

Bedankt allemaal!

Boerebröloftspaor 2010

Jonkvrouwe Jacoba & Drieske

Zie verder ook de site: www.pinnekleuvers.nl

Steun met Jantje Beton Peuterspeelzaal De Houtrakkers

Geschreven door Theo de Graaf/Monique Kok.

Hoe zo? Door een gift aan een van de Jantje Beton-collectanten steunt u Peuterspeelzaal "De Houtrakkers". Samen zorgt u daarmee voor meer speelplezier van (kleine) kinderen in uw eigen dorp.

Van 1 tot en met 6 maart 2010 wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte georganiseerd: een collecte voor en door  het jeugdwerk bij u in de buurt en voor hier in ons dorp. In de gemeente Hilvarenbeek en meer speciaal in Biest-Houtakker loopt de volgende vereniging voor de Jantje Beeton Collecte: Peuterspeelzaal "De Houtrakkers" Biest-Houtakker. 50% van de collecteopbrengst is rechtstreeks bestemd voor deze Biestse collecterende jeugdorganisatie. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten die er voor zorgen dat alle kinderen in Nederland weer vrij buiten kunnen spelen.

De Jantje Beton Collecte is er dus voor een zinvolle vrijetijdsbesteding in de eigen omgeving. De collecte is zo opgezet dat de collecterende jeugdorganisaties zelf de helft van de opbrengsten mogen besteden. Het geld mag naar eigen inzicht besteed worden aan activiteiten of spelmaterialen waar normaal gesproken geen geld voor is. Bij voorbeeld aan het aanschaffen van spel- en lesmaterialen. Zo kan de Peuterspeelzaal mede dankzij de collecteopbrengst een zinvolle besteding of activiteit voor kinderen op de peuterspeelzaal Biest-Houtakker organiseren.

Geef daarom aan de Jantje Beton Collecte en help de (kleinste) kinderen uit Biest-Houtakker om bij de Peuterspeelzaal lekker buiten te kunnen spelen.

Voor meer informatie over dit bericht of over de Peuterspeelzaal kunt u contact opnemen met: Monique Kok tel. 013-5054707.

Tinie Vromans wordt Puike Pinnekleuver 2010

Geschreven door Lennart de Graaf.

 

In een gezellig drukke gymzaal, werd gisteravond de puike pinnekleuver 2010 bekendgemaakt. De puike pinnekleuver is een prijs die door C.V. de Pinnekleuvers wordt uitgereikt aan een Biestenaar die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

De bekendmaking vond plaats door hoogheid prins Carolus, die een lange lijst van verdiensten opsomde alvorens een naam te noemen. Een van de hints was: "Hij heeft als een van de weinigen samen met het haantje op de toren over de Biest uitgekeken". Deze hint zorgde ervoor dat vele aanwezige Biestenaren al door hadden welke pinnekleuver het betrof: Tinie Vromans.

Tinie is actief geweest in velerlei verenigingen en besturen, waaronder het volksfeest, de jagersvereniging en het kerkbestuur. Bij deze laatste club nam hij onlangs afscheid en hij ontving daarbij de zilveren erespeld van de parochie. Maar Tinie is nog op vele andere vlakken actief. Hij was bijvoorbeeld dit jaar ook een van de trekkers van de grote ijsbaan in de buurt van de gulle Brabander en werd daar dan ook als ijsmeester aangesteld. Voor al deze verdiensten en nog vele meer mocht Tini dan ook het beeldje van de Puike Pinnekleuver uit handen van prins Carolus en Lennart de Graaf (de puike van vorig jaar) ontvangen. Daarnaast ontving Tinie ook nog Carolus' persoonlijke onderscheiding.

We hebben 117 gasten en geen leden online